đź”’

Hvor

Tiltak gjennomføres i Ilsvika, Brattørbassenget, Kanalen og Nyhavna.

Ilsvika
Sjøbunnen i området er svært forurenset etter utslipp fra Killingdal Gruber AS sitt oppredningsverk som lå her fra tidlig 1900-tallet og fram til området ble ryddet i 2010. Området vest i havnebassenget gir store utfordringer for opprydding: Sjøbunnen er preget av bratt terreng, noe som gjør den utfordrende å dekke til.
 
Brattørbassenget
Sjøbunnen i Brattørbassenget inneholder høye konsentrasjoner av PAH og TBT fra forbrenningsmotorer og skipstrafikk. Brattøras ytre basseng er et aktivt område med anløp av hurtigbåter og planer om gjestehavn. For å sikre tilstrekkelig seilingsdyp for båttraffikken, vil det først bli mudret.
 
Nyhavna
I Nyhavna bygges et strandkantdeponi hvor mudringsmasser fra prosjektet skal innkaples. I tillegg brukes en dyp grop foran Dora 1 som sjøbunnsdeponi. Sjøbunnen i Nyhavna skal mudres og tildekkes.
 

Kanalen
Sjøbunnen i hele Kanalen har høyt innhold av tungmetaller, spesielt bly, kobber og kvikksølv, i tillegg til høyt innhold av PAH og TBT. Renere havn skal bevare muligheten for et aktivt båtmiljø etter tildekkingen av sjøbunnen, og vil derfor mudre deler av Kanalen først. I Gryta skal kanalveggene stabiliseres med stålspunt.

Støyvarsling
Ønsker du å motta SMS med støyvarsel for Gryta?
Send SMS med kodeord GRYTA til 477 18 320

Ønsker du å motta SMS med støyvarsel for Kanalen?
Send SMS med kodeord KANALEN til 477 18 320

Båtflytting

For å kunne gjennomføre anleggsarbeidet i Kanalen på en mest mulig sikker og effektiv måte, må båter og flytebrygger flyttes unna anleggsområdene. 

Logistikken planlegges i samarbeid med Trondheim Båtforening, Kystlaget Trondhjem og Trondhjems Seilforening. Båteiere bes ta kontakt med sin forening for nærmere informasjon om hvor og når de kan flytte båtene. 

Arbeidet i Kanalen er planlagt gjennomført i fire faser. Les mer i produksjonskartet

Denne nettsiden bruker cookies for å lagre statistikk om bruk av nettsiden. Informasjonen deles med Google Analytics. Les vår personvernerklæring.