🔒

Mudring og tildekking

De forurensede massene på sjøbunnen i Trondheim havn skal mudres og/eller tildekkes, men hva innebærer egentlig det?

Mudring og tildekking

Tildekking (grønn pil): Forurensning isoleres ved å tildekke med rene masser som danner et filterlag på sjøbunnen. Dette hindrer utlekking og oppvirvling av miljøgifter, og at organismer kommer i kontakt med de forurensede massene. Tildekking skjer ved at ren, knust kalkstein spres gjennom en luke i vunnen av en lekker. Der fremkommeligheten er vanskeligere, som under brygger og buer, benyttes en mindre båt som pumper massene ut med en slange.

GPS-teknologi sørger for at massene havner på rett sted, mens tildekkingslagets tykkelse kontrolleres både med oppmåling og visuell kontroll. Når tildekkingen pågår, og før massene har lagt seg, får vannet en grålig farge på grunn av finstoffet i den knuste kalksteinen. Det kan også legge seg et tynt lag med svart skum som kommer av grafittstøv i tildekkingsmassene. Dette forsvinner etter en stund. 

Mudring (rød pil) er å flytte løsmasser på havbunnen fra et sted til et annet. Det øverste laget på sjøbunnen vil virvles opp under mudring. Prosessen gir stor fare for spredning til vannmiljøet, og forurensningen som har virvlet opp kan legge seg tilbake på sjøbunnen i etterkant. Derfor må det ofte tildekkes med rene masser etter mudring. Mudringen gjøres enten av en gravemaskin plassert på en lekter, eller av et selvgående sugemudringsfartøy de stedene fremkommeligheten er vanskeligere.

Denne nettsiden bruker cookies for å lagre statistikk om bruk av nettsiden. Informasjonen deles med Google Analytics. Les vår personvernerklæring.