🔒

Deponering

De forurensede massene som hentes opp fra sjøbunnen må innkapsles og lagres på en sikker måte.

Der det er båttrafikk, må man mudre (ta opp masser) før tildekking for å opprettholde nødvendig seilingsdybde. Derfor vil opprydding i Trondheim havn medføre både mudring og tildekking. Dette vil skape behov for deponering – massene må deponeres et forsvarlig sted.

I prosjekt Renere havn vil det bli benyttet to deponi, ett strandkantdeponi og ett sjøbunnsdeponi. Begge deponiene vil ligge i Nyhavna. Nyhavna er det området i Trondheim havn med mest forurensning. Bassenget er avgrenset, med rolig sjø og rimelig dybde, og er godt egenet for deponi. En dyp grop på sjøbunnen foran Dora 1 skal brukes som sjøbunnsdeponi. Strandkantdeponiet bygges opp av stein, filtermateriale og geotekstilbager. Bagene fylles med mudringsmasser fra Nyhavna. De forurensede massene utnyttes dermed på en sikker måte samtidig som man oppnår stabilitet i deponiet. Strandkantdeponiet vil bli en utvidelse av Kullkranpiren, og gi nytt landareal i Nyhavna. Til slutt blir deponiene lukket, slik at miljøgiftene ikke lenger utgjør en risiko for helse og miljø.

 

Følg utviklingen i Nyhavna med live-kameraet 

 

Illustrasjon av oppbyggingen av strandkantdeponiet i Nyhavna. Sjøbunn graves opp, og fylles deretter i geotekstilbager. Bagene utgjør kjernen i oppyggingen av strandkantdeponiet. (illustrasjon: Paranode)

Denne nettsiden bruker cookies for å lagre statistikk om bruk av nettsiden. Informasjonen deles med Google Analytics. Les vår personvernerklæring.