🔒

Nå gjør vi havna renere

Sjøbunnen i sentrale deler av havneområdet i Trondheim er svært forurenset. For å sikre et rikt marint liv og biologisk mangfold, rydder vi nå opp.

Produksjonskart
Trondheim Havn Trondheim Kommune

Havna må rengjøres

Sjøbunnen i sentrale deler av havneområdet i Trondheim er svært forurenset. For å sikre et rikt marint liv og biologisk mangfold, rydder vi nå opp.

Produksjonskart
Trondheim Havn Trondheim Kommune

Nå er havna renere!

Tidenes største miljøopprydding i Trondheim er ferdig!
Nyt sommeren i en av Norges reneste havner.

Produksjonskart
Trondheim Havn Trondheim Kommune